Kiara Ten

Lorong Marzuki
Freehold
Strata Detached
District 14
Strata
OCR